สารจากนายกเทศมนตรี

เกี่ยวกับนายกเทศมนตรีนครระยอง

เกี่ยวกับนายกเทศมนตรีนครระยอง

รู้จักนายกเทศบาลนครระยองนายวรวิทย์ ศุภโชคชัยเริ่มดำรงตำแหน่ง 8 เมษายน พ.ศ. 2555 วันครบวาระ 7 เมษายน พ.ศ. 2559  

รู้จักเทศบาลนครระยอง

ประวัติเทศบาลนครระยอง

ประวัติเทศบาลนครระยอง

การที่จะกล่าวถึงประวัติย่อของเทศบาลนครระยองว่าเป็นอย่างไรนั้น เป็นการสมควรที่จะได้ทราบถึงความเป็นมาดั้งเดิมก่อนที่จะจัดตั้งเทศบาลขึ้น กล่าวคือ  นับตั้งแต่ปี ๒๔๖๐  ได้มีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล 

วิดีโอ

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหา…

tan ม.ค. 12, 2561 ประกาศรับสมัครงานทางเทศบาล

ด้วย เทศบาลระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) และจะดำเนินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ...